Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi, iż dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską, aż do uzyskania pełnoletności. Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom.  Są jednak sytuacje, kiedy władza rodzicielska zostaje rodzicowi ograniczona.  Zgodnie z treścią art. 107 krio ” Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia”. 

Co mieści się w kodeksowym pojęciu „dobra dziecka”?  Nie ma kodeksowej definicji tego pojęcia, jego wypełnienie powinno być zaś dokonywane w konkretnych okolicznościach faktycznych, w konkretnej sprawie.  Wyszczególnić jednak należy uprawienie do ochrony życia, zdrowia oraz wszelkich działań ze strony innych osób, które powinny zapewnić warunki do spokoju, prawidłowego, niezakłóconego rozwoju, poszanowania godności. Trzeba jednak zaznaczyć, że jest to zbiór niewyczerpany. (Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 2016 r., sygn II CA 1/16)

Kiedy Sąd może zastosować w/w przepis o ograniczeniu władzy rodzicielskiej?

  • gdy rodzice dziecka żyją w rozłączeniu
  • obojgu rodzicom przysługuje władza rodzicielska
  • dobro dziecka wymaga jego zastosowania

Przed podjęciem ewentualnej decyzji o ograniczeniu władzy rodzicielskiej  jednemu z rodziców, należy szczegółowo zbadać dotychczasową sytuację dziecka. Ważne jest również określenie związku emocjonalnego dziecka z każdym z rodziców oraz ich predyspozycji wychowawczych.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej oznacza, że rodzic może realizować uprawnienia i obowiązki wynikające z władzy rodzicielskiej, jednak w zakresie ustalonym przez sąd. Najczęściej ograniczenie takie obejmuje decyzje dotyczące:

  • leczenia dziecka
  • edukacji
  • wyjazdów zagranicznych
  • posiadania paszportu
  • zmiany miejsca pobytu dziecka

Gdzie należy złożyć wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej?

Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej składa się do Sądu Rejonowego, a właściwy jest Wydział Rodzinny i NieletnichWłaściwy miejscowo pozostaje zaś sąd opiekuńczy miejsca zamieszkania osoby, której ma dotyczyć postępowanie tj. dziecka. Gdy brak miejsca zamieszkania, jest to sąd miejsca pobytu dziecka.  Przeważnie w tego typu sprawach wnioskodawcą jest jeden z rodziców, zaś uczestnikiem drugi rodzic.  Opłata od wniosku o ograniczenie władzy rodzicielskiej wynosi 40 zł.

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress